Runinskrifter.net

Sm 16

Även känd som L 1277.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 46′ 19.2″14° 52′ 15.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62942821442881
SWEREF99TM
xy
6292014492118
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4921186292014
GeoHash
u64dfrhbb7
GeoDNA
eaagcgtgtagcaaccggttga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nöbbele
Socken:
Östra Torsås socken
Härad:
Konga härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nederby, Glömsjö, Västra Ed kyrka, Håringe, Kårestad, Nöbbele, Stojby, Ivla, Högsby, Mörlunda kyrka, Torp, Forsheda allmänning, Vetlanda kyrka, Sunneränga, Ryningsholm. Runsignum Sm 52, Sm 149, Sm 105, Sm 11, Sm 44, Sm 99, Sm 16, Sm 48, Sm 47, Sm 19, Sm 140, Sm 151, Sm 152, Sm 133, Sm 100, Sm 154"@sv – Wallman, J H, Okänd, Major, Johann Daniel"@sv; Wallman, J H, Okänd, Major, Johann Daniel"@sv; 2022-03-02"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: