Runinskrifter.net

Sm 16

Även känd som L 1277.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, mycket tät gnejsgranit med tydligt granitiskt inslag

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 46′ 19.2″14° 52′ 15.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62942821442881
SWEREF99TM
xy
6292014492118
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4921186292014
GeoHash
u64dfrhbb7
GeoDNA
eaagcgtgtagcaaccggttga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nöbbele
Socken:
Östra Torsås socken
Härad:
Konga härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Nöbbele. Runsignum Sm 16"@sv – Wallman, J H, Faith-Ell, Harald"@sv; Wallman, J H, Faith-Ell, Harald"@sv; 1930-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: