Runinskrifter.net

U 1145

Även känd som B 566, L 261.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd granit
Nyckelord:
sten: granit, röd granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 15′ 59.7″17° 27′ 23.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66842851591399
SWEREF99TM
xy
6683630635893
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6358936683630
GeoHash
u6sqv5pqnp
GeoDNA
eaagctagactacgacttactt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Yttrö
Socken:
Tierps socken
Härad:
Örbyhus härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid E4, Tierps socken, Uppland – Okänd,; Okänd"@sv; 2000-04-11
CC BY-NC-ND
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: