Runinskrifter.net

Vg 159

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1D4E5, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 54′ 16.9″13° 23′ 18.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64226001356725
SWEREF99TM
xy
6419239404491
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4044916419239
GeoHash
u6392tjp7g
GeoDNA
eaagcggctgagacgcgtaaat

Lokalisering:

Placering:
I Borås museum.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Hagahult
Socken:
Hällstads socken
Härad:
Ås härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: