Runinskrifter.net

U 762

Även känd som B 643, L 720.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1?D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 40′ 13.2″17° 1′ 35.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66173471568833
SWEREF99TM
xy
6616441614151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6141516616441
GeoHash
u6s57qwkuv
GeoDNA
eaagctaggaatcactcgatta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Brunna
Socken:
Vårfrukyrka socken
Härad:
Åsunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: