Runinskrifter.net

Hs 11

Även känd som L 1068.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
61° 45′ 58.7″17° 2′ 24.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
68508751565213
SWEREF99TM
xy
6849835607667
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6076676849835
GeoHash
u6up7u0qf0
GeoDNA
eaagctaaaaatcctgggacgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Högs kyrka
Socken:
Högs socken
Härad:
Norra Hälsinglands domsagas tingslag
Landskap:
Hälsingland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

En runsten i snöigt landskap framför en stenmur. – Mickelsson, Hilding; Lundberg, Bengt A"@sv; 1988-01-01
CC BY-NC
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: