Runinskrifter.net

U 1091 †

Även känd som B 475, L 153.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7, C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 8.0″17° 31′ 7.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66475001595800
SWEREF99TM
xy
6646911640742
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6407426646911
GeoHash
u6skywuvbg
GeoDNA
eaagctagattcacataactaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Målsta
Socken:
Bälinge socken
Härad:
Bälinge härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: