Runinskrifter.net

Gs 12

Även känd som B 1100, L 1050, L 1051.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgul gävlesandsten
Nyckelord:
sten: rödgul gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6, C7D1E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 39′ 13.5″17° 0′ 49.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67268881566109
SWEREF99TM
xy
6725907610091
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6100916725907
GeoHash
u6u151tjdu
GeoDNA
eaagctaaggattggcatagac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 39′ 52.4″17° 4′ 11.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67281501569149
SWEREF99TM
xy
6727206613115
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6131156727206
GeoHash
u6u1h7tueu
GeoDNA
eaagctaaggcgggccatctgc

Lokalisering:

Placering:
Vid Valbo kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lund
Socken:
Valbo socken
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1000-talet

Vikingatid; 1033–1066

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lunda stenen, – Wickberg, E, Christofersson, Ulf, Okänd, Bellander, Erik, Johansson, Kandidat, Friesen, Otto von"@sv; Wickberg, E, Christofersson, Ulf, Okänd, Bellander, Erik, Johansson, Kandidat, Friesen, Otto von"@sv; 2023-03-10"@sv
CC BY-NC
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: