Runinskrifter.net

U 116

Även känd som B 167, L 401.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 30′ 9.8″17° 53′ 59.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65999081618618
SWEREF99TM
xy
6599613664130
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6641306599613
GeoHash
u6sdx24hrp
GeoDNA
eaagctagtatctgtgtgagtt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Älvsunda
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Älvsunda. U 116."@sv – Brate, Erik, Faith-Ell, Harald, Okänd, Peringskiöld, Johan"@sv; Brate, Erik, Faith-Ell, Harald, Okänd, Peringskiöld, Johan"@sv; 1933-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: