Runinskrifter.net

U 393

Även känd som B 302, L 9.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 0.8″17° 42′ 57.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66123101607846
SWEREF99TM
xy
6611880653211
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6532116611880
GeoHash
u6se5hums3
GeoDNA
eaagctagtaattagtaaatca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Borgmästarvreten
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Borgmästarvreten. U 393."@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: