Runinskrifter.net

U 946

Även känd som B 413, L 205.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C4D1E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 49′ 59.8″17° 44′ 41.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66364591608774
SWEREF99TM
xy
6636032653846
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6538466636032
GeoHash
u6ss7u36nm
GeoDNA
eaagctagcggtcctggcgctt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Danmarks kyrka
Socken:
Danmarks socken
Härad:
Vaksala härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: