Runinskrifter.net

U 1032

Även känd som B 520, L 232.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 59′ 22.0″17° 43′ 4.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66538091606762
SWEREF99TM
xy
6653352651623
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6516236653352
GeoHash
u6st70tzgh
GeoDNA
eaagctagcgatcggtatccac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Ånge
Socken:
Lena socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: