Runinskrifter.net

Vg 128

Även känd som B 985, L 1391.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 8′ 49.1″13° 0′ 51.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64504231335677
SWEREF99TM
xy
6446793383124
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3831246446793
GeoHash
u636b1kf9s
GeoDNA
eaagcggcgcgaaggcgatcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Per Jonsgården
Socken:
Österbitterna socken
Härad:
Laske härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Per Jonsgården. Runsignum Vg 128"@sv – Faith-Ell, Harald, Christofersson, Ulf"@sv; Faith-Ell, Harald, Christofersson, Ulf"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: