Runinskrifter.net

U 456

Även känd som B 176, L 546.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Blågrå skiffer stenart
Nyckelord:
sten: blågrå skiffer stenart, skiffer, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 38′ 47.2″17° 51′ 18.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66158361615589
SWEREF99TM
xy
6615499660909
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6609096615499
GeoHash
u6seq639gb
GeoDNA
eaagctagtactagcggctgac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tollsta
Socken:
Odensala socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Tollsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Tollsta – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: