Runinskrifter.net

Gs 15

Även känd som B 1095, L 1058.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B2C1D4E8, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 36′ 32.1″16° 36′ 51.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67215601544325
SWEREF99TM
xy
6720314588381
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5883816720314
GeoHash
u6gbf1d0x7
GeoDNA
eaagcgccttgcaggacgggtc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 36′ 21.4″16° 36′ 57.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67212281544418
SWEREF99TM
xy
6719984588478
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5884786719984
GeoHash
u6gbf0grjj
GeoDNA
eaagcgccttgcagggccaccg

Lokalisering:

Placering:
I Ovansjö kyrka.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ovansjö prästgård
Socken:
Ovansjö socken
Härad:
Gästriklands västra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten i Ovansjö. – Sjöbeck, Mårten; Söderholm, N L, Berg, Albert, Christofersson, Ulf"@sv; 1937-01-01
CC BY-SA
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: