Runinskrifter.net

U 628 †

Även känd som L 27, B 311.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C6, C7D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 34′ 45.3″17° 40′ 23.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66080501605550
SWEREF99TM
xy
6607593650968
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6509686607593
GeoHash
u6sdfnj4rd
GeoDNA
eaagctagtagcaaatgtgatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Jädra tä
Socken:
Håbo-Tibble socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: