Runinskrifter.net

U 818

Även känd som B 624, L 761.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, mörkgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp?.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C6, C7D1F3
Kors 2: A1B1C6, C7D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 21.1″17° 26′ 53.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66199581592536
SWEREF99TM
xy
6619339637814
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6378146619339
GeoHash
u6s7t416st
GeoDNA
eaagctaggccatgaggtgcta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gryta
Socken:
Kulla socken
Härad:
Lagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Skicklig ristare.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: