Runinskrifter.net

Vs 3 †

Även känd som L 1020.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C7D1E4, E8F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 46.7″16° 21′ 46.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66086001531500
SWEREF99TM
xy
6607245576939
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5769396607245
GeoHash
u6eeh35jdy
GeoDNA
eaagcgcttacgggtattagac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kävlinge (Bysingsberg)
Socken:
Dingtuna socken
Härad:
Tuhundra härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: