Runinskrifter.net

U 1040

Även känd som B 503, L 244.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1?B1C9, C10D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 3′ 19.7″17° 37′ 7.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66610061601028
SWEREF99TM
xy
6660476645803
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6458036660476
GeoHash
u6st8uv8ky
GeoDNA
eaagctagcgaagcttactgtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fasma
Socken:
Tensta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1040 Fasma"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2001-04-26"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: