Runinskrifter.net

U 657

Även känd som B 304, L 6.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, granit, ljus gnejsgranit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C9D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 32.0″17° 34′ 16.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66130501599650
SWEREF99TM
xy
6612520645009
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6450096612520
GeoHash
u6s7pydbnd
GeoDNA
eaagctaggccttccgcgtttt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 49.3″17° 32′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66135361597781
SWEREF99TM
xy
6612983643135
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6431356612983
GeoHash
u6s7pp7h03
GeoDNA
eaagctaggccttaaatcaggg

Lokalisering:

Placering:
Vid Nyborg, Håtuna sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kålsta
Socken:
Håtuna socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kålsta. U 657."@sv – Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Okänd"@sv; Anderson, Iwar, Hadorph, Johan, Leitz, Johan, Okänd"@sv; 1945-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: