Runinskrifter.net

U 1017

Även känd som B 507, L 219.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 58′ 54.6″17° 36′ 58.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66528001601100
SWEREF99TM
xy
6652274645975
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6459756652274
GeoHash
u6st0z7emp
GeoDNA
eaagctagcgaggccatctacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 57′ 19.5″17° 36′ 20.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66498421600592
SWEREF99TM
xy
6649311645503
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6455036649311
GeoHash
u6st0decxe
GeoDNA
eaagctagcgaggtagctttcc

Lokalisering:

Placering:
Nu på Ärentuna kyrkogård, vid vapenhuset.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fjuckby
Socken:
Ärentuna socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: