Runinskrifter.net

U 875

Även känd som B 359, L 76.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 33.9″17° 22′ 8.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66313881587808
SWEREF99TM
xy
6630708632948
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6329486630708
GeoHash
u6sk5hzy0f
GeoDNA
eaagctagatgttagtccccgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Focksta
Socken:
Hagby socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hagby Focksta – Kjellén Einar; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Hagby Focksta – Kjellén Einar; SHFA;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten U875 vid Focksta, Hagby socken, Uppland 1937 – Sandberg, Paul; 1937-09-01

URI | Kringla | Källa
Runsten i Focksta, Hagby socken, Uppland 1971 – Ehn, Ola; 1971-05-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten, fornminne. – Lindskog, Samuel; 1978-09-07
PD
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Sävaåns dalgång, Focksta, Hagby, Hagby socken, Uppland 1986 – Autio, Tuula; 1986-04-25
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U875 Focksta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-10-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: