Runinskrifter.net

M 14

Även känd som L 1082.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Grå granit
Nyckelord:
sten: granit, grå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
62° 27′ 18.3″17° 7′ 57.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
69277241568524
SWEREF99TM
xy
6926695610021
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6100216926695
GeoHash
u7h5mceekb
GeoDNA
eaagccgggacgcttacttacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Byn
Socken:
Sättna socken
Härad:
Medelpads västra domsagas tingslag
Landskap:
Medelpad
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Ristningen inte längre läsbar.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenen som står i Byn, Sättna. – Assarsson, Curt; Brocman, Nils Reinhold"@sv; 1945-01-01
CC BY-NC
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: