Runinskrifter.net

Gs 2

Även känd som B 1092, L 1045.

Objektuppgifter:

Föremål:
8 fragment (5 sammanfogade) av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B2C1D1, D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 18′ 7.6″16° 47′ 39.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66875131554698
SWEREF99TM
xy
6686408599167
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5991676686408
GeoHash
u6ezn1tm66
GeoDNA
eaagcgctccctgggcatatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Österfärnebo kyrka
Socken:
Österfärnebo socken
Härad:
Gästriklands västra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kopparstick – Kulturparken Småland AB; Jansson, Gunnel"@sv; 1800-01-01
CC BY
URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: