Runinskrifter.net

U 17

Även känd som B 280, L 358.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B2C1, C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 47.3″17° 40′ 32.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65784161606527
SWEREF99TM
xy
6577981652304
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6523046577981
GeoHash
u6s96jxh4g
GeoDNA
eaagctagtgataagcctaggt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skytteholm
Socken:
Ekerö socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skytteholm. U 17."@sv – Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Faith-Ell, Harald"@sv; 2024-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: