Runinskrifter.net

U 517

Objektuppgifter:

Föremål:
2 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C6D1E1, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 43′ 59.0″18° 30′ 6.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66267841651659
SWEREF99TM
xy
6626882696835
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3595596624329
GeoHash
u6t5v40d7f
GeoDNA
eaagctatgacacgagggtagt

Lokalisering:

Placering:
Ett fragment är inmurat i västgaveln, ett ligger under trägolvet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skederids kyrka
Socken:
Skederids socken
Härad:
Sjuhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

1 fragment funnet 1944 under trägolvet i kyrkan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skederid kyrka. U 517."@sv – Johansson, J M"@sv; Johansson, J M"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: