Runinskrifter.net

U 684

Även känd som L 62, B 313.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C7, C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 42′ 21.9″17° 35′ 8.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66220401600225
SWEREF99TM
xy
6621514645475
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6454756621514
GeoHash
u6se8jjmpk
GeoDNA
eaagctagtaaagagcgtatct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Råberga
Socken:
Skoklosters socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: