Runinskrifter.net

Vg 74

Även känd som L 1348.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1E7, E9, E11F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 19′ 29.4″13° 16′ 55.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64696061352171
SWEREF99TM
xy
6466161399378
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3993786466161
GeoHash
u637y1xwv5
GeoDNA
eaagcggcgcccaggcctcata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Skolgården (gamla kyrkogården)
Socken:
Vinköls socken
Härad:
Skånings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

(uppgifter saknas) –
PD
URI | Kringla | Källa
Welin, Sanfrid; 1928-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Welin, Sanfrid; 1928-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Skolgården, (gamla kyrkogården). Runsignum Vg 74"@sv – Welin, Sanfrid, Næzén, Dan. Ericus, Faith-Ell, Harald, Sjöborg, Nils Henric, Tham, Pehr"@sv; Welin, Sanfrid, Næzén, Dan. Ericus, Faith-Ell, Harald, Sjöborg, Nils Henric, Tham, Pehr"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: