Runinskrifter.net

U 426

Även känd som B 185, L 539.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1D1E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 28.0″17° 53′ 47.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66060321618236
SWEREF99TM
xy
6605730663674
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6636746605730
GeoHash
u6sdz4pv1k
GeoDNA
eaagctagtatccgatttctag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallstanäs (Linsunda)
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: