Runinskrifter.net

U 998

Även känd som B 545, L 308, L 311.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus grovkornig granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus grovkornig granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 14.5″17° 51′ 19.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66370981614953
SWEREF99TM
xy
6636746660015
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6600156636746
GeoHash
u6ssqm1cu6
GeoDNA
eaagctagcgttaatagtttca

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 50′ 7.5″17° 52′ 12.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66369071615791
SWEREF99TM
xy
6636565660855
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6608556636565
GeoHash
u6ssqsswqp
GeoDNA
eaagctagcgttacgtagcatt

Lokalisering:

Placering:
I Marielunds park.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Skällerö (Marielund)
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Skällerö . U 998."@sv – Anderson, Iwar, Rhezelius, Jonas, Okänd"@sv; Anderson, Iwar, Rhezelius, Jonas, Okänd"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: