Runinskrifter.net

U 604

Även känd som B 275, L 328.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Mörkgrå
Nyckelord:
sten: mörkgrå

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D3E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 10.5″17° 46′ 58.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65960161612112
SWEREF99TM
xy
6595643657674
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6576746595643
GeoHash
u6sdkdj5s2
GeoDNA
eaagctagtatgatatgtgaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Stäket
Socken:
Kungsängen (tidigare: Stockholms-Näs socken)
Härad:
Bro härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Almare-Stäket – Mattias Ek; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: