Runinskrifter.net

U 73

Även känd som B 155, L 2011.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B4C8D1, D2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 18.8″17° 53′ 59.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65909061618908
SWEREF99TM
xy
6590617664529
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6645296590617
GeoHash
u6sdp36m9g
GeoDNA
eaagctagtatttgtataataa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hansta (numera Hägerstalund)
Socken:
Spånga socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U72 Hansta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2020-12-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: