Runinskrifter.net

Vs 32

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 45.0″16° 16′ 24.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66475001526175
SWEREF99TM
xy
6646063571144
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5711446646063
GeoHash
u6et42ccyc
GeoDNA
eaagcgctcgatggtgacttcc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 56′ 51.9″16° 16′ 28.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66477141526243
SWEREF99TM
xy
6646278571209
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5712096646278
GeoHash
u6et434ugy
GeoDNA
eaagcgctcgatggtatgctgc

Lokalisering:

Placering:
På Gammelgården
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Västerfärnebo socken
Härad:
Vangsbro härad
Landskap:
Västmanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Ev. är Vs 33 en del av denna sten.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: