Runinskrifter.net

U 876

Även känd som B 358, L 77.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Finkornig granit
Nyckelord:
sten: finkornig granit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3C6, C7, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 47′ 30.8″17° 22′ 6.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66312891587770
SWEREF99TM
xy
6630608632912
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6329126630608
GeoHash
u6sk5hz2bn
GeoDNA
eaagctagatgttagtccgtga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Focksta
Socken:
Hagby socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Sävaåns dalgång, Focksta, Hagby, Hagby socken, Uppland 1986 – Autio, Tuula; 1986-04-25
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
U876 Focksta"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-10-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: