Runinskrifter.net

U 108

Även känd som L 394, B 141.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 29′ 38.7″17° 52′ 54.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65989151617623
SWEREF99TM
xy
6598608663148
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6631486598608
GeoHash
u6sdqyt41r
GeoDNA
eaagctagtattacctatgagg

Lokalisering:

Placering:
I källarväggen under mangårdsbyggnaden.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Bisslinge
Socken:
Eds socken
Härad:
Sollentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: