Runinskrifter.net

U 1126

Även känd som B 571, L 278.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C6, C9D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 3′ 36.5″18° 4′ 6.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66622991626050
SWEREF99TM
xy
6662074670801
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3368196661728
GeoHash
u6svejt5dn
GeoDNA
eaagctagctactagcatgaac

Lokalisering:

Placering:
Inmurad i östra sakristimuren.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Alunda kyrka
Socken:
Alunda socken
Härad:
Olands härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: