Runinskrifter.net

U 363 †

Även känd som B 21, L 517.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C8D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 44.9″18° 7′ 0.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66218161630152
SWEREF99TM
xy
6621654675395
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3377376621060
GeoHash
u6sgs721nr
GeoDNA
eaagctagtccaggcagaggct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Gådersta
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Samma familj som på U 501 enligt Salberger 1977.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U360 Goddersta"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2021-04-30"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: