Runinskrifter.net

Sm 140 †

Även känd som B 1044, L 1205.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 42.9″14° 58′ 28.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63877331450354
SWEREF99TM
xy
6385505498483
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4984836385505
GeoHash
u64xszbjtx
GeoDNA
eaagcgtgcacagccaaaagca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ryningsholm
Socken:
Höreda socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: