Runinskrifter.net

U 414 †

Även känd som L 1555.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 38.2″17° 53′ 34.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66100541617902
SWEREF99TM
xy
6609747663291
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6632916609747
GeoHash
u6sep0tpgg
GeoDNA
eaagctagtacttggtataaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrsunda kyrka
Socken:
Norrsunda socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Övriga anmärkningar:

Gotländsk bildstensform.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: