Runinskrifter.net

U 483

Även känd som B 205, L 2007.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C3, C6, C7D1E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 48′ 6.3″17° 50′ 17.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66331041614110
SWEREF99TM
xy
6632743659221
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6592216632743
GeoHash
u6ssjyt67x
GeoDNA
eaagctagcgtgtcctatgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kasby
Socken:
Lagga socken
Härad:
Långhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsensinskrift.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kasby. U 483."@sv – Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Olson, Gillis"@sv; Helgonius, Petrus, Hadorph, Johan, Brate, Erik, Olson, Gillis"@sv; 2024-01-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: