Runinskrifter.net

U 214

Förhållanden:

Har fragment U 215.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3C10D3E3, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 31′ 53.0″18° 4′ 25.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66034241628359
SWEREF99TM
xy
6603246673826
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345136602869
GeoHash
u6sfem2gt0
GeoDNA
eaagctagtcgctatagatcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vallentuna kyrka
Socken:
Vallentuna socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Övriga anmärkningar:

U 215 utgör början på inskriften.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U214 Vallentuna"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 1985-07-18"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: