Runinskrifter.net

U 325

Även känd som B 16, B 1152, L 492.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejsgranit
Nyckelord:
sten: gnejs, gnejsgranit, granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C9, C10D4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 36′ 23.4″18° 3′ 0.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66117431626735
SWEREF99TM
xy
6611542672101
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3335446611287
GeoHash
u6sg4ep9h9
GeoDNA
eaagctagtcatgtactttgcg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Markims kyrka
Socken:
Markims socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: