Runinskrifter.net

U 37

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1D1E1, E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 26.8″17° 40′ 21.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65852001606161
SWEREF99TM
xy
6584758651856
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6518566584758
GeoHash
u6s9f0sz5p
GeoDNA
eaagctagtgacaggtagccat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Säby, Galgbacken
Socken:
Sånga socken
Härad:
Färentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U37 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa
U37-U38 Säby, Galgbacken – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-04-02
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: