Runinskrifter.net

U 645

Även känd som B 333, L 44.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A3B1C10D1E2F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 35′ 41.7″17° 28′ 52.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66095061594653
SWEREF99TM
xy
6608917640057
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6400576608917
GeoHash
u6s7jbcme5
GeoDNA
eaagctaggccgtttgacatac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej; Nära

Proveniens:

Plats:
Lundby
Socken:
Yttergrans socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: