Runinskrifter.net

U 180

Även känd som B 233, L 591.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B2C10D1E3F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 33′ 44.1″18° 15′ 12.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66072211638404
SWEREF99TM
xy
6607163683821
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3448216605869
GeoHash
u6sfz6gz72
GeoDNA
eaagctagtctccgcgccccat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Össeby-Garns kyrka
Socken:
Össeby-Garns socken
Härad:
Vallentuna härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: