Runinskrifter.net

U 479

Även känd som B 1127, L 567.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B2C9D1F2
Kors 2: A7?B1C1D1F3G4

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 15.4″17° 43′ 41.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66257761608151
SWEREF99TM
xy
6625345653353
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6533536625345
GeoHash
u6seg6vkg4
GeoDNA
eaagctagtaaccgctacatgc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Prästgården
Socken:
Alsike socken
Härad:
Ärlinghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1040

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Prästgården. U 479."@sv – Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Bureus, Johannes, Olson, Gillis"@sv; Hadorph, Johan, Brate, Erik, Leitz, Johan, Bureus, Johannes, Olson, Gillis"@sv; 1676-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: