Runinskrifter.net

U 123 †

Även känd som B 145, L 366.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2B1C6, C7D4E3F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 38.1″18° 1′ 22.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65824481626178
SWEREF99TM
xy
6582250671900
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3307046582132
GeoHash
u6scd55zk4
GeoDNA
eaagctagttacggaattcccg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Karlberg
Socken:
Solna socken
Härad:
Danderyds skeppslag
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U123 Karlberg"@sv – Fotograf, Okänd"@sv; Fotograf, Okänd"@sv; 2021-04-30"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: