Runinskrifter.net

U 1034

Även känd som B 501, L 234.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Rödgrå granit
Nyckelord:
sten: granit, rödgrå granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr5.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C8, C9D1E3, E6F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 2′ 26.5″17° 40′ 19.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66594421604033
SWEREF99TM
xy
6658950648826
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6488266658950
GeoHash
u6std4h66d
GeoDNA
eaagctagcgacggatgggcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tensta kyrka
Socken:
Tensta socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1100–1130

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U1034 Tensta kyrka"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2010-10-06"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: