Runinskrifter.net

U 518

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C9E7F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 41′ 44.8″18° 28′ 28.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66225691650291
SWEREF99TM
xy
6622651695519
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3578666620236
GeoHash
u6t5s7k9pd
GeoDNA
eaagctatgacaggccgatgct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västra Ledinge
Socken:
Skederids socken
Härad:
Sjuhundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U518 Västra Ledinge"@sv – Brate, Erik"@sv; Brate, Erik"@sv; 1916-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: