Runinskrifter.net

U 859

Även känd som B 366, L 89.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ljus granit
Nyckelord:
sten: granit, ljus granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C8, C9D1, D2E4F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 46′ 52.2″17° 25′ 4.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66301611590582
SWEREF99TM
xy
6629515635736
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6357366629515
GeoHash
u6skh6g67p
GeoDNA
eaagctagattgggcgccgcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Måsta
Socken:
Balingsta socken
Härad:
Hagunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

U859 Måstad"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-10-28"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: