Runinskrifter.net

U 909

Även känd som B 415, B 417, L 109.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A2?B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 53.4″17° 25′ 50.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66395001591075
SWEREF99TM
xy
6638857636116
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6361166638857
GeoHash
u6sksdh9yx
GeoDNA
eaagctagattagtatggtgcc

Lokalisering:

Placering:
Upplandsmuseet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Finnsta
Socken:
Vänge socken
Härad:
Ulleråkers härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Flyttades till Uppsala, vid Gamla torget. Fyra fragment, varav ett utan ristning, återfanns 1990, tre har sammanfogats.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: